Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sokisjanow.naszgok.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

- załączone pliki graficzne nie spełniają standardów WCAG w zakresie alternatywnego tekstu;

-  część plików dołączanych do artykułów zapisanych w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Tarczyńska, adres poczty elektronicznej a.tarczynska@janow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 790890803. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym znajduje się siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie posiada trzy wejścia. Przy jednym z nich znajduję się podjazd dla osób poruszających się na wózku, a obsługa klientów odbywa się na poziomie parteru. Możliwe jest również skorzystanie przez niepełnosprawnego ze schodołazu. 

Budynek ma trzy kondygnacje i dwie klatki schodowe. Budynek nie posiada windy oraz toalet z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenie na parterze.

W budynku brak dodatkowych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Facebook SOKiS

Zespół Folklorystyczny Janowianie

Jurajski Klub Seniora

MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZ - 9 EDYCJA

WOŚP